Kétnyelvűség

Speciális feladatot vállal magára az óvoda, ahol kétnyelvu nevelés folyik. A nyelvek használatának arányát a gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg. Az érdeklodés felkeltése, a gyermek utánzókedvének kihasználása, az életszeru foglalkozások segítik a nyelvelsajátítást, a gyermeknek a nyelvhez való viszonyának alakítását. Egy mesét el lehet táncolni, énekelni, a szavakat ritmizálni lehet, összekötheto az akusztikus élmény a vizuálissal, amely a korai nyelvelsajátítás bázisa. Ezáltal kényszer nélkül teszik vonzóvá a nyelvet a pedagógusok. Játéként kínálják fel a nyelvet, szem elott tartva a gyermekek életkori sajátosságait. A szülok többsége szeretné gyermeke nyelvtanítását minél korábban elkezdeni, s ezt az igényt elégíti ki az óvoda, ahol a kisgyermek életkori sajátosságait figyelembe véve játékos, daloló- mondókázó tevékenységgé válik a nyelvtanulás.

Könyvajánló

Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek
A kétnyelvűség hosszú évszázadokon át nem volt önálló diszciplína: vagy pszichológusok vagy nyelvészek foglalkoztak vele, sokszor pedig filozófusok elmélkedtek rajta. A 20. század elején kezdtek megjelenni a kétnyelvű gyermekek nyelvfejlődésének krónikái. Ezek eleinte pusztán leíró jellegűek, s az alanyok többnyire a megfigyelő gyermekei voltak. A leíró jellegű vizsgálódásokat később a pszicholingvisztikai jellegűek kezdték felváltani, de igazán gomba módra a 70-es évektől kezdtek szaporodni a kétnyelvűségi leírások - most már mind pszicho-, mind szociolingvisztikai aspektusból. Ezek azonban nem, vagy alig jutottak el a magyar olvasóhoz, pedig már nagy az érdeklődők tábora - nemcsak nyelvtanárok, hanem más foglalkozású, de idegen nyelveket beszélők is tájékozódni szeretnének -, hogy miként lehetne gyermekeiket kétnyelvűvé nevelni. Kötetünk egyetemi tankönyv, kutatóknak és diákoknak szól elsősorban, de a szülőknek is szeretne eligazítást adni a kétnyelvűvé válás lehetőségeiről, rávilágítani a kétnyelvűség előnyeire. A szerző a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa. Számos tanulmányt közölt, több könyv társszerzője, az évente megjelenő Applied Linguistic Studies in Central Europe című sorozat szerkesztője.

Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései
Mi is voltaképpen a kétnyelvűség? Miként jelenik meg a különféle kisebbségekben és mit jelent az egyén számára? Mi jellemzi a kétnyelvűek nyelvhasználatát? A kétnyelvűséget jó néhány éve kutató és oktató szerző könyve az első olyan magyar nyelvű összegző munka, amely a bilingvizmus legfontosabb, legidőszerűbb kérdéseibe, alap-fogalmaiba, legújabb eredményeibe, terjedelmes nemzetközi és magyar szakirodalmába nyújt betekintést a kérdéssel foglalkozni vágyó egyetemi és főiskolai hallgatók és kutatók számára. Középpontjában a kétnyelvűség szociolingvisztikai megközelítése áll, ám a jelenség sokarcúsága miatt szükségképpen érint nyelv- és társadalomlélektani, nyelvpolitikai, jogi és oktatási kérdéseket is. Így segítve az Olvasót a kétnyelvűség-kutatás különféle területeinek jobb megismerésében.

Pamela Fitzpatrick: Wie wird mein Kind Zweisprachig?
In diesem Buch werden die verschiedenen Aspekte des Themas Zweisprachigkeit in gemischtsprachigen Familien besprochen, einschließlich der unterschiedlichen Strategien, die dabei befolgt werden können und all der Mythen und Vorurteile, die sich bis heute noch darum ranken. Basierend auf den Langzeiterfahrungen von 45 zweisprachigen Familien wird hier ein breites Spektrum an Meinungen und Sichtweisen präsentiert, das den Eltern Sicherheit geben und ihnen bei der Entscheidung helfen soll, den für sie besten Weg zu wählen. Dabei wird gezeigt, unter welchen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass die Kinder solcher Familien zweisprachig werden. Welche Optionen stehen den meisten Eltern offen und wie werden damit die besten Ergebnisse erzielt? Haben Eltern wirklich eine Wahl? Welche Faktoren geben den Ausschlag? Das Buch ist bewusst in klarer und einfacher Sprache verfasst. Linguistischer Jargon und Fachbegriffe werden so weit wie möglich vermieden. Es ist für all jene gedacht, die sich für das Thema Zweisprachigkeit interessieren und die erfahren möchten, welche Möglichkeiten es gibt, um Kinder zweisprachig erziehen zu können. Es richtet sich aber insbesondere an die Paare mit unterschiedlichen Muttersprachen, die eine Familie gegründet haben oder eine zu gründen beabsichtigen sowie an deren Verwandte und Freunde, die der zweisprachigen Erziehung von Kindern manchmal kritisch gegenüber stehen.

Bernd Kielhöfer-Sylvie Jonekeit: Zweisprachige Kindererziehung
Die Chance einer zweisprachigen Kindererziehung stellt sich immer häufiger. Sprachliche Mischehen führen zu Situationen, in denen sich fragen, ob und wie sie ihre Kinder zweisprachig erziehen. Dieses Buch schildert anschaulich, wie in einer deutsch-französischen Familie Kinder zweisprachig heranwachsen. Das Besondere dieses Falles wird stets mit allgemeinen Erkenntnissen verknüpft, so daß das Buch in Familie und Schule als praktischer Ratgeber für zweisprachige Kindererziehung generell geeignet ist.

Elke Montanari: Mit zwei Sprachen groß werden
Viele Eltern wollen, dass ihr Kind mit mehr als einer Sprache aufwächst. Sie sehen die Leichtigkeit, mit der Kinder Sprachen lernen, die beruflichen Chancen und den erweiterten Horizont. Binationalen Paaren ist wichtig, dass Kinder die Sprachen beider Partner gut verstehen. Doch die Verunsicherung ist groß: Überfordert man Kinder mit zwei oder gar mehr Sprachen? Lernen sie dann gar keine Sprache richtig? Elke Montanari zeigt, wie mehrsprachige Erziehung klappt und Spaß macht. Ihr Buch bietet wichtige Informationen zum Spracherwerb und hilft Eltern, ihre Kinder dabei bestmöglich zu unterstützen. Es klärt auf, was an den Vorurteilen dran ist, welcher Schultyp sich wann eignet und wie man mit auftretenden Schwierigkeiten umgeht.

Anja Leist-Villis: Elternratgeber Zweisprachigkeit
Viele Eltern wollen, dass ihr Kind mit mehr als einer Sprache aufwächst. Sie sehen die Leichtigkeit, mit der Kinder Sprachen lernen, die beruflichen Chancen und den erweiterten Horizont. Binationalen Paaren ist wichtig, dass Kinder die Sprachen beider Partner gut verstehen. Doch die Verunsicherung ist groß: Überfordert man Kinder mit zwei oder gar mehr Sprachen? Lernen sie dann gar keine Sprache richtig? Elke Montanari zeigt, wie mehrsprachige Erziehung klappt und Spaß macht. Ihr Buch bietet wichtige Informationen zum Spracherwerb und hilft Eltern, ihre Kinder dabei bestmöglich zu unterstützen. Es klärt auf, was an den Vorurteilen dran ist, welcher Schultyp sich wann eignet und wie man mit auftretenden Schwierigkeiten umgeht.

Rosemarie Tracy: Wie Kinder Sprachen lernen
Offensichtlich ist Spracherwerb ein Kinderspiel! In einem Alter, in dem wir Kinder nicht unbeaufsichtigt eine Straße überqueren lassen, erschließen sie sich zielstrebig die Strukturen ihrer Erstsprachen. Wie wir mittlerweile wissen, gilt dies nicht nur für den Erwerb einer Sprache, denn Kinder können von Anfang mit mehr als einer Sprache aufwachsen. Auch der frühe Erwerb einer zeitversetzt hinzu tretenden Zweitsprache ist ohne Risiko für die Entwicklung des Kindes möglich. Diese Kompetenzen gilt es zu nutzen, vor allem auch für die frühe Zweit sprachförderung von Kindern aus Einwandererfamilien, denen ohne ausreichende Sprachkenntnisse Bildungs- und Berufs chancen verwehrt bleiben. Dieses Buch bietet anhand vieler Beispiele einen allgemeinverständlichen Überblick über den Spracherwerb im Allgemeinen und schildert die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Unterstützung frühkindlicher Mehrsprachigkeit.
"Empfehlenswert ist diese Monographie für Eltern mit Migrationshintergrund, Pädagogen die mit Migrationskindern konfrontiert sind, als auch Pädagogen und Sprachwissenschaftler die in Ausbildung sind oder als Lehrpersonal solcher tätig sind. Andreas Hofer . Zur vollständigen Rezension..."