Óvodai házirend itt tölthető le.


Iskolai házirend itt tölthető le.


Kéréseink az iskolások szüleihez

 1. A család támogatásáról
  1. Munkánkhoz elengedhetetlen a szülők támogatása. Heti 3 óra kevés ahhoz, hogy domináns idegennyelvi környezetben gyerekeink az anyanyelvűekhez megközelítő módon bírják a magyar nyelvet, ezért kérjük Önöket, hogy otthon a magyarul beszélő szülő lehetőleg csak magyarul beszéljen gyermekével/gyermekeivel. A szülők meséljenek és olvassanak fel még az iskolás korosztálynak is rendszeresen magyarul. Igyekszünk olyan házi feladatokat adni, amelyet a gyerekek otthon önállóan is meg tudnak oldani, de kérjük, hogy érdeklődésükkel segítsék és motiválják gyermekeik otthoni magyar tanulását.

 2. A magyar nyelv családban betöltött fontosságáról
  1. Gyerekeink számára nagyon fontos a családi megerősítés. A kétnyelvűség munkát és áldozatot jelent gyerekeinknek is, ezért kérjük, hogy dicsérjék meg őket:
   • azért, hogy kitartóan járnak és dolgoznak szombatonként
   • azért, hogy ápolják és használják a szülőktől "ajándékba kapott" anyanyelvüket vagy éppen apanyelvüket.

 3. A foglalkozások rendszeres látogatásáról
  1. Színvonalas és eredményes munkát csak akkor tudunk végezni, ha a szombati csoportokba beíratott gyerekek rendszeresen látogatják foglalkozásaikat. Ezért kérjük a szülőket, hogy ritka kivételektől eltekintve lehetőleg rendszeresen hozzák a gyerekeket a szombati órákra. Ezzel megkönnyítik a gyerekek közösségbe történő beilleszkedését, valamint lehetővé teszik a hatékony munkát, nem beszélve arról, hogy a gyerekek könnyebben megszokják és természetesnek veszik a "kétnyelvű életmódot".

 4. Hiányzások
  1. Kérjük, hogy a hiányzásokról tájékoztassák a szülők a csoportvezetőket és pótolják be a gyerekekkel az órai anyagot, készítsék el a következő órára a házi feladatot is, mert a hiányzók csak így tudnak lépést tartani a csoporttal. Amennyiben diákjaink igazolást szeretnének kapni éves munkájukról, akkor a megengedett hiányzás az éves összóraszám 15%-át nem haladhatja meg.

 5. Igazolás a magyaroktatásról, elismertetés
  1. A foglalkozások rendszeres látogatása, valamint a követelmények teljesítése esetén az Egyesület a tanulók magyartanulását igazoló féléves és év végi igazolásokat állít ki, amelynek német bizonyítványba történő bevezetését a szülők kérhetik a gyerekek adott iskolájában. A Lingua Hungarica által adott igazolással a német bizonyítványba történő beíratás kérdésében a szülőknek gyermekük osztályfőnökéhez kell fordulniuk!
   A Lingua Hungarica által kiállított igazolásokat a német iskolák nagy többsége elismeri és beírja a gyerekek bizonyítványába szakkör, választott tantárgy vagy megjegyzés rovatba. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a német iskolák azonban nem kötelezhetők erre (jogszabály hiányában), de nagy többségük elismeri és becsüli a diákok iskolán kívüli teljesítményét.
   Egyesületünk évente két alkalommal szervez nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsgát magyar nyelvből, amelynek sikeres teljesítése esetén nemzetközileg elismert nyelvvizsgabizonyítványt kaphatnak a diákok, amely nyelvtudásukat intézményektől függetlenül is igazolja.

 6. Tízórai, iskolai felszerelés
  1. Kérjük, hogy a gyerekeknek csomagoljanak egy kis tízórait, innivalót és ennivalót a szombati foglalkozásokra. Nagyon fontosnak tartjuk a közös tízórait a közösségteremtés szempontjából is, mert a gyerekek közben beszélgetnek, megkínálják egymást az elemózsiájukból és így kibírják az időt a szombati ebédig. Kérjük, hogy az iskolások mindig hozzák magukkal a tanuláshoz szükséges felszerelésüket: tolltartó, tankönyvek, füzetek, mappa stb.

 7. Otthoni gyakorlás, házi feladatok
  1. Az iskolások minden foglalkozás alkalmával kapnak házi feladatot. Kérjük a szülőket, hogy segítsék és motiválják a gyerekeket abban, hogy elkészüljenek a kért feladatok. Köszönjük!
   Hiányzás esetén a csoportvezető elküldi email-ben a szombati feladatokat.

 8. Az órák közötti szünetekről
  1. Jó idő esetén diákjainkat szombatonként tanári felügyelettel engedjük ki a játszótérre. A tanórák közötti szünet 11:00-11:15-ig tart. A gyerekek a játszótér területét nem hagyhatják el. Játékot hozhatnak magukkal, de kérjük, hogy az elektronikus játékok maradjanak otthon. Azt szeretnénk, ha a szüneteket a barátkozásra és a közös játékra, valamint a magyar nyelv aktív gyakorlására használnák fel a gyerekek.

 9. A tanítási időről
  1. Szombatonként 10:45-től tanári felügyelet van az iskolaudvaron. A tanórák 11:00 órától 12:30-ig tartanak. Egyszer tartunk egy hosszabb szünetet 11:00 -11:15-ig. A tanórák után a szülők megérkezéséig, legkésőbb 12:45-ig tudunk tanári felügyeletet biztosítani az iskolaudvaron. Kérjük, hogy távozáskor szóljanak a gyerekek a csoportvezetőknek! A foglalkozások után(12:45-től) még a szülők és gyermekeik saját felelelősségükre tovább használhatják az iskola játszóterét.

 10. Az iskolai termek használatáról
  1. Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy egy szép, új iskolában tanulhatjuk a magyar nyelvet. Becsüljük meg ezt a környezetet! A súrlódások elkerülése végett ügyeljünk a termek tisztaságára, valamint ne nyúljunk a termekben lévő iskolai felszereléshez, más gyerekek holmijához.

 11. Az együttmőködést és támogatásukat köszönjük !Egy Magyar Könyvtár létrehozásáról:

Közös álmunk, amelyet csak segítséggel tudunk megvalósítani: egy Magyar Könyvtár létrehozása. A könyvtár ötlete lelki és fizikai szükségből merült fel, ugyanis Frankfurtban nem lehet hozzájutni magyar könyvekhez és mivel nem minden család utazik Magyarországra kellső rendszerességgel, így nem mindenki jut hozzá a megfelelő szellemi táplálékhoz sem. Nem beszélve arról, hogy gyerekeinknek nem győzünk eleget fölolvasni esténként. Szerencsére sorra jelennek meg a jobbnál jobb gyerekkönyvek, amelyek ismerete fontos és hasznos lenne külhonban is.

A Magyar Könyvtár már az első könyvadományokat megkapta, de az állomány növeléséhez szívesen fogadunk további könyvadományokat vagy pénzadományokat. Számunkra jól használható klasszikus és modern, régi és új, de irodalmilag értékes gyermekkönyvek felajánlását várjuk hálás köszönettel. Szerencsére jelentkezett néhány vállakozó szellemü anyuka, akik vállalnák a könyvkölcsönzéssel járó szervező és adminisztratív munkát, ezt köszönettel fogadjuk, mert a pedagógusok idejébe ennek kezelése már nem férne bele.

A könyvadományokat a csoportvezetőknek lehet leadni!

Segítségét előre is köszönjük!