Oktatás


Foglalkozás ideje szombatonként 10:00 - 12:30
Oktatás helyszíne "Schule am Landgraben", Landgraben 2, 60388 Frankfurt ( Bergen-Enkheim)

Iskolai házirend itt tölthető le.

Jelentkezési lap itt tölthető le.

Az általános iskolás foglalkozásokról:

Általános iskolás diákjaink szombatonként - a különböző tantárgyakat integráló - magyar foglalkozásokon vesznek részt. iskolás foglalkozás A magyar ábécé elsajátításával, az olvasási-, szövegértési- és szóbeli kifejezőkészség fejlesztésével támogatjuk a diákok mindennapi magyar nyelvhasználatát. Szeretnénk felkelteni a gyerekek érdeklődését a magyar nyelv- és irodalom, valamint a magyar kultúra iránt. A gyerekek életkorának megfelelő témákon, irodalmi iskolás foglalkozás szövegeken keresztül bővítjük a gyerekek szókincsét, ezáltal szóbeli- és írásbeli megnyilatkozásaik választékosabbá és pontosabbá válnak. Megismerkedünk a magyar nyelvtan alapjaival, a tanulók elsajátíthatják a legfontosabb helyesírási szabályokat. Az órákra jellemző a játékosság, metodikai sokszínűség, a differenciált és személyiségközpontú oktatás.

A 2011/12-es tanévben három csoportunk működik: 1.osztályos csoport, 2. osztályos csoport, 3-4. osztályos csoport


Felső tagozatosok ( 5-10.osztály)

A szombati foglalkozások tartalmáról:

iskolás foglalkozás A szombati órákon megvalósul a tantárgyi integráció, mert a tananyag nyelvtani, irodalmi, történelmi, földrajzi, művelődéstörténeti és néprajzi ismereteket ötvöz magába. A megszerzett nyelvi, és grammatikai ismeretek elmélyítésével törekszünk a szituációnak megfelelő, igényes és helyes nyelvhasználatra szóban és írásban egyaránt. Magyar írók és költők művein keresztül fejlesztjük és árnyaljuk tovább a diákok szókincsét miközben megismerkedünk az egyes művelődéstörténeti korszakokkal. A magyar történelem nagy alakjai, eseményei, fontosabb korszakai is feldolgozásra kerülnek. Az órákra jellemző a metodikai sokszínűség és a differenciált, személyiségközpontú oktatás.

Szorgalomból és példaadásból dicséret:

Különösen büszkék vagyunk erre a szombati csoportra, ugyanis kitartásukkal és szorgalmukkal példát mutatnak a fiatalabb nemzedéknek. Többen közülük már évek óta látogatják heti rendszerességgel a magyar foglalkozásokat és német iskolai leterheltségük ellenére is még mindig szakítanak időt a szombati magyarórákra, olvasmányokra, házi feladatokra, mert már elég nagyok és érettek ahhoz, hogy tudják miért teszik mindezt. Csak így tovább! További jó munkát és kitartást kívánunk Nektek!

felsoOktatás helyszíne


nagyobb nézet